بستن
Skip to content

خدمات ما

خدمات ما

سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

یکی از اصلی ترین فعالیتهای تخصصی این شرکت تامین نصب کالیبراسیون و
فرایندی مانند انواع آنالیزرهای فرآیندی می باشد. راه اندازی انواع سیستم ها و تجهیزات و سیستم های اندازه گیری پایش
رنج وسیعی از تجهیزات ابزار دقیق از معتبرترین برندهای دنیا توسط

تجهیزات ابزار دقیق ماشین یا سنسورینگ: این شرکت تامین می گردد.

تامین انواع ترموکوپل ها ، ترموترها ، سنسورها،سوئیچ ها و ترانسدیوسرهای
دما ، تجهیزات ابزار دقیق فرایندی
تامین و پشتیبانی انواع ترانسمیترهای دما ، سطح ، پوزیشن ، رطوبت ،

تجهیزات و اندازه گیری مادون قرمز دما و دوربین های صنعتی
تامین و نصب و راه اندازی و ارائه خدمات کالیبراسیون انواع

اسکنرهای مادون قرمز
پیرومترها – تجهیزات ثبت و نمایش مقادیر اندازه گیری

بیشتر بخوانید

سیستم های کنترل

هسته اصلی و تخصصی فعالیت شرکت آریا تجهیزصنعت طراحی و تامین و
یکپارچه سازی انواع سیستم های اتوماسیون می باشد. این سیستم ها بسیار
متنوع و گسترده بوده و به سه دسته تقسیم می شود:

  Process automation .
  Factory automation .
  Building automation .

بیشتر بخوانید

خدمات ما
خدمات ما

سیستم های مانیتورینگ

در سطح باالتری از سیستم های اندازه گیری فیلد و کنترل سیستم های سوپروایزی
و مانیتورینگ وجود دارند که برخی از آنها جهت حفاظت ماشین آالت به صوت پایش
و مانیتور آنالین وضعیت ماشین آالت و بخش های مهمی از فرآیندهای مانند توربین
ها موتورهای اصلی و ژنراتورها به کار می روند.
▪ سیستم های مانیتورینگ صنعتی
کلیه مراحل اجرای پروژه های مانیتورینگ از مرحله سایت ویزیت و برداشت داده ها
و تهیه مستندات بازم شامل سیگنال لیست و لیست تجهیزات تهیه نقشه های
جانمایی و نصب تا مراحل تامین ، نصب و اجرا و راه اندازی این سیستم ها به طور
کامل توسط تیم فنی شرکت آریا تجهیزصنعت انجام می گیرد

بیشتر بخوانید

سیستم های بهینه سازی فرایند

عملکردد سیستم های اندازه گیری و کنترل فرآیند با استفاده
از سیستم ها پیشرفته و هوشمندتری کامل و بهبود داده می شود. در
واقع از سیستم های پیشرفته بهینه سازی تکمیل می گردد .
این سیستم های طیف وسیعی از سیستم های اندازه گیری و آنالیز
پیشرفته فرآیندی و همینطور سیستم های کنترل هوشمند فرآیندی را
شامل می شوند که عموما برمبنای شبکه های عصبی و منطق فازی
طراحی می شوند و با هدف افزایش کیفیت ، حذف خطاهای احتمالی
، افزایش راندمان و بهره وری ، افزایش تولید ، کاهش مصرف انرژی
و افزایش قابلیت اطمینان فزآیند به کار برده می شوند.

 

tk1

سیستم ها و تجهیزات تست و آنالیز پیشرفته آزمایشگاهی

بخش زیادی از اندازه گیری و کنترل شرایط فرآیند و وضعیت کیفی محصوالت فرایند بدون استفاده از امکانات و تجهیزات و تکنولوژی های
پیشرفته آزمایشگاهی امکان پذیر نیست
این تجهیزات خود طیف وسیعی از سیستم های اندازه گیری پیشرفته و بسیار دقیق با تکنولوژی های مدرن و پیچیده را خود اختصاص
می دهند که عمدتا بسیار گران قیمت و بسیار دقیق می باشند.
LAB ADVANCED MEASURING SYSTEMS
OIL CONTENT
ADVANCED TEST AND ANALYSING EQUIPMENT
XRF ANALYZER – EDDY CURRENT ANALYZER – META ANALYZER

 

tk2
tk3

تاسیسات الکتریکی و یوتیلیتی

سیستم های تولید و توزیع برق

این شرکت امکان تامین و نصب و راه اندازی انواع تاسیسات الکتریکال را به شرح ذیل می باشد

سیستم های برق فشار متوسط

سیستم های توزیع و تابلو

سیستم های حفاظتی و کنترل پست های فشار قوی –متوسط و ضعیف

سیستم های روشنایی و برق اضطراری

سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر

حفاطت کاندیک

تامین و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتورهای ولتاژ متوسط و قوی

تامین و نصب و راه اندازی انواع ژنراتورها

تامین و نصب و راه اندازی انواع موتورهای الکترونیکی

تامین و نصب و راه اندازی سیستم های کنترل مربوط به توربین های گازی و بخار و کمپرسورها

 

 

 

تاسیسات یوتیلیتی و آبرسانی

تامین و نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه خانه آبرسانی –سیستم ها و تجهیزات کلرزنی –پمپ های دورینگ و پمپ
های فشار باال –پمپ های سانتریفیوژ – سیستم های کنترل مخازن اب
▪ تامین و نصب و راه اندازی انواع کمپرسورهای تولید هوای فشرده و تجهیزات کنترلی پئ.ماتیک
▪ تامین تجهیزات لوله کشی و نصب و تست آن
▪ تامین و نصب و راه اندازی ایستگاه تقلیل و کنترل فشار گاز صنعتی

تاسیسات انرژی تجدپذیر پاک
▪ تامین و نصب و راه اندازی انواع مولدهای انرژی خورشیدی
▪ تامین و نصب و راه اندازی انواع سیستم های مولد انرژی بادی
▪ تامین و نصب و راه اندازی انواع سیستم ها و ژنراتورهای مولدگاز

 

خدمات ما